Kế hoạch hóa nguồnnhân lực là quá trìnhđánh giá, xác định nhucầu về nguồn nhân lựcđể đáp ứng mục tiêucông việc của tổ chứcvà xây dựng các kếhoạch lao động để đápứng được các nhu cầuđó. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực giữ vai trò trung tâm trong quảnlý chiến lược nguồn nhân lực.Kế...

Tài liệu dài 35 trang, mời các bạn download tại đây

Hot!


Các bài khác cùng chuyên mục: